Cung cấp Bột gỗ

Bột gỗ để sản xuất vật liệu composite Bột gỗ, được tạo ra bằng cách nghiền thành bột gỗ khô; là một chất thay thế tự nhiên, bền vững cho chất làm đầy tổng hợp. Chủ yếu được sử dụng làm thành phần cơ bản trong vật liệu composite để sản xuất các sản phẩm […]